ВА̀ШЕНКА

ВА̀ШЕНКА ж. Разг. Жена от родния край на лицето, с което се говори. Вашенки са много хубави и пъргави.

Списък на думите по буква