ВА̀ШЕНЧАНИН

ВА̀ШЕНЧАНИН, мн. ва̀шенчани, м. Диал. Вашенец. Защо вашенчани ходят все в Крушуна? Може ли Ставри да прави такова брашно? Кл. Цачев, ГЗ, 21.

Списък на думите по буква