ВА̀ШЕНЧАНКА

ВА̀ШЕНЧАНКА ж. Диал. Вашенка.

Списък на думите по буква