ВАЮ̀ВАМ

ВАЮ̀ВАМ, -аш, несв., прех. Остар. и диал. Слугувам, като бавя, гледам (дете). Най-после трябува да кажа еще някоя и за пестунките или ваите, които чуват и ваюват (бавят) децата. Й. Груев, КНУ (превод), 115. ваювам се страд.

Списък на думите по буква