ВА̀ЯНЕ

ВА̀ЯНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вая и от вая се. Той [Рафаело] е .. изразил с равна сила онова идеално хубаво, което гърците бяха постигнали в изкуството на ваянето. К. Величков, ПССъч. III, 176. Мраморът на Стара планина е дребнозърнест, мек за художествено ваяне. Й. Радичков и др., ГСП, 11. Аз ви обадих, че изящните изкуства, поезията, живописа, ваянето са още на почит в Италия. С. Бобчев, ПОС (превод), 120.

Списък на думите по буква