ВАЯ̀НИЕ

ВАЯ̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. 1. Ваяне. Нийде изкуството на ваянието не е достигнало таквози съвършенство, таквози изящество, както в древна Гърция. Н. Михайловски, РВИ (превод), 71.

2. Скулптурно произведение. Когато ти се мерне ваянието на Левски с примката на шия или пък над тебе се надвеси скръбната бронзова Майка-Родина, коленичила пред загиналите български войни, може да не харесаш тия паметници, но непременно ще се поклониш пред революционното минало на града. Ст. Станчев, НР, 125-126. Слонът ся намира изображен на най-старите индийски ваяния, както е и споменат в тяхното баснословие. ИЗ, 1874-1881, 106.

3. Само ед. Ваятелско изкуство; ваятелство, скулптура. Първите три изкуства — мимиката, ваянието и живописта — изобразяват предмета в пространството. Т. Шишков, ТС (превод), 18. От художества в България са познати следнии, кои българи по предания си учат: дърводелие .., котлярство, зидарство, каменосечие и ваяние. Г. С. Раковски, П I, 142.

Списък на думите по буква