ВАЯ̀ТЕЛЕН

ВАЯ̀ТЕЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Рядко. Ваятелски. Ваятелно изкуство.

Списък на думите по буква