ВАЯ̀ТЕЛКА

ВАЯ̀ТЕЛКА, ж. Жена ваятел; скулпторка. Постепенно под настойчивите волеви пръсти на ваятелката глината отстъпваше и се появяваше човекът, когото аз познавах. ЖД, 1967, кн. 6, 5.

Списък на думите по буква