ВАЯ̀ТЕЛСКИ

ВАЯ̀ТЕЛСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до ваятел и до ваятелство. Ваятелски талант. Ваятелска дарба.

Списък на думите по буква