ВБО̀ДВАНЕ

ВБО̀ДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вбодвам и от вбодвам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква