ВБО̀ЖДАМ

ВБО̀ЖДАМ, -аш, несв.; вбода̀, -ѐш, мин. св. вбо̀дох, прич. мин. св. деят. вбол, св., прех. Бода нещо навътре; забождам. — Няма значение дали си вбол иглата в дланта

или си ударил с длан върху иглата. Ст. Волев, МС, 106. Претрошен е десният му крак — / и сабя счупена острилото си вбола / в разръфано бедро... П. П. Славейков, Събр. съч. III, 251. вбождам се, вбода се страд.

— Друга (диал.) форма: вба̀ждам.

Списък на думите по буква