ВВЀЖДАНЕ

ВВЀЖДАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от ввеждам и от ввеждам се.

Списък на думите по буква