ВВЕРЯ̀

ВВЕРЯ̀. Вж. вверявам.

Списък на думите по буква