ВВЕРЯ̀ВАНЕ

ВВЕРЯ̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от вверявам и от вверявам се.

Списък на думите по буква