ВГА̀ЗВАНЕ

ВГА̀ЗВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вгазвам.

Списък на думите по буква