ВГЛАВЯ̀ВАНЕ

ВГЛАВЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вглавявам и от вглавявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква