ВГЛЀДВАНЕ

ВГЛЀДВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вгледвам се; вглеждане.

Списък на думите по буква