ВГЛЀЖДАМ

ВГЛЀЖДАМ СЕ, -аш се, несв.; вглѐдам се, -аш се, св., непрех. Обикн. с предл. в. 1. Насочвам погледа си към нещо и съсредоточено го гледам; взирам се. Костадин спря коня и като сложи ръка над очите си, вгледа се в жената. Беше Христина. Ем. Станев, ИК I, 163. Още петнадесет минути! Командирът потегли обратно, като продължаваше да се вглежда в лицето на войниците. Кой ли от тия, които сега виждаше.., нямаше да се върнат никога в родината? П. Вежинов, ВР, 261. Вгледах се добре. Пътят, плетищата и нивите бяха същите, но махалата не приличаше на онази махала, която бях виждал есента. Сл. Трънски, Н, 140. Децата се вглеждаха в нея, Дона улавяше втренчените им погледи, пълни с неясно съчувствие и уплаха. Д. Талев, И, 424. Понякога моята внучка спира

играта и сяда на коленете ми. чистите очи се вглеждат в моите. З. Сребров, Избр. разк., 168.

2. Прен. Съсредоточавам вниманието си, насочвам съзнанието си върху нещо с цел да го разбера, опозная; вниквам. Иван Белин обичаше да се вглежда внимателно във всяко нещо, да вникне в него, да го проумее. Й. Йовков, ВАХ 149. — Малко сме познавали хората си, бай Нончо! Малко сме се вглеждали в работите им. А. Гуляшки, СВ, 118. Пък и не беше свикнал твърде да се вглежда в собствените си преживявания — това прави човека колеблив, размеква го, води го до грешки. Ем. Манов, ДСР, 38.

Списък на думите по буква