ВГЛЀЖДАНЕ

ВГЛЀЖДАНЕ ср. Отгл. същ. от вглеждам се. Тази книга е документална, но тя няма задача да бъде исторически изчерпателна. Моите подбуди са повече вътрешни: едно вглеждане в ония априлски дни на 1925 г., които почти три десетилетия бяха зловеща тайна в съзнанието на народа. Н. Христозов, ПД, 5.

Списък на думите по буква