ВГЛЪ̀БВАНЕ

ВГЛЪ̀БВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вглъбвам и от вглъбвам се; вдълбаване, вдлъбване.

Списък на думите по буква