ВГЛЪБЀН

ВГЛЪБЀН, -а, -о, мн. -и. Книж. Прич. мин. страд. от вглъбя като прил. Който показва съсредоточено внимание, насочване на съзнанието към нещо; задълбочен, вдълбочен. По вглъбения израз на очите му, по особената съсредоточеност, с която гледаше своите недовършени още работи, разбрах, че скоро ще се върне. Ст. Христозова, ДТСВ, 7. В тоя поглед имаше нещо зряло, спокойно, мъдро, уверено и вглъбено. Й. Йовков, Разк. III, 199.

Списък на думите по буква