ВГЛЪБЀНИЕ

ВГЛЪБЀНИЕ, мн. няма, ср. Книж. Състояние на вглъбен; вглъбеност. Моливът виртуозно очертава свитките зад коленете — Бешков уж е вглъбен, но това вглъбение е измамно. Ал. Гетман и др., СБ, 255.

Списък на думите по буква