ВГЛЪБЀНО

ВГЛЪБЀНО нареч. Книж. С дълбоко внимание; съсредоточено, задълбочено, вдълбочено. Аз често отивах при нея, сядах до възглавницата ѝ и напевно ѝ четях "Под игото". Тя слушаше вглъбено и ме милваше по косата. К. Калчев, ПИЖ, 25. Той е работил извънредно вглъбено над ролята. Всяко негово движение, жест и мимика са осмислени, осъзнати, дълбоко почувствувани. ВН, 1960, бр. 2609, 1.

Списък на думите по буква