ВГЛЪБЀНОСТ

ВГЛЪБЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на вглъбен; задълбоченост, съсредоточеност, вдълбоченост. Ето какви страшни стихии дремят в тая тайга,.. докато вървяхме през нея, ми се струваше, че тъкмо тя е оформяла сибирския характер, дала му е много от своята вглъбеност. Й. Радичков, НД, 27. Трите години след 1789 — годината, в която Селим бе станал султан, го измениха на лице, отнеха на чертите му младежката пламенност и страстна вглъбеност. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 388. Поетична вглъбеност.

Списък на думите по буква