ВГЛЪ̀БНА

ВГЛЪ̀БНА. Вж. вглъбвам.

Списък на думите по буква