ВГЛЪБЯ̀

ВГЛЪБЯ̀. Вж. вглъбявам.

Списък на думите по буква