ВГНЀЗДВАНЕ

ВГНЀЗДВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вгнездвам и от вгнездвам се; вгнездяване, вгнездяне.

Списък на думите по буква