ВГНЀЗДЯНЕ

ВГНЀЗДЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вгнездям и от вгнездям се; вгнездяване, вгнездване.

Списък на думите по буква