ВГОРЧА̀ВАНЕ

ВГОРЧА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вгорчавам и от вгорчавам се; вгорчивяне.

Списък на думите по буква