ВГРАДЀН

ВГРАДЀН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от вградя като прил. 1. Който е включен чрез градеж в друга сграда, постройка. В Асеновград има три средновековни църкви, връстници на църквата при Асеновата крепост, от които двете са вградени в новите храмови постройки. Н. Хайтов, П, 275.

2. За архитектурен детайл, мебел — който е закрепен чрез градеж. Интересна архитектурна подробност [на църквата-костница] представляват вградените полуколонки. Ст. Михайлов, ЕБС, 246. Вградени шкафове. Вградени долапи. Вградени гардероби. Вградена библиотека.

Списък на думите по буква