ВГРАНЯ̀СВАНЕ

ВГРАНЯ̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от вгранясвам и от вгранясвам се; вграняване.

Списък на думите по буква