ВГРОЗЯ̀ВАНЕ

ВГРОЗЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вгрозявам и от вгрозявам се; загрозяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква