ВГРУБЯ̀ВАНЕ

ВГРУБЯ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от вгрубявам и от вгрубявам се; огрубяване. В голяма степен вгрубяването [на езика] се дължи .. на буйния неконтролиран, може да се каже, приток на нови чужди думи в езика, дошли заедно с новостите в държавния, икономическия, културния и личния живот на българите от началото на века до днес. Н. Хайтов, П, 47.

Списък на думите по буква