ВГЪ̀ВАНЕ

ВГЪ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вгъвам и от вгъвам се.

Списък на думите по буква