ВГЪ̀ВКА

ВГЪ̀ВКА ж. Прегънато навътре място по някаква повърхнина. Разгръщаш пътния

бележник.. Прелистваш ден по ден,.. Недовършена фраза. Писано е или във влака, или вървешком. От вгъвката — там, където е подшит листът, изпадат две-три песъчинки. Бл. Димитрова и др., ДЧБ, 254.

— Друга (остар.) форма: вгъ̀нка.

Списък на думите по буква