ВГЪ̀СТВАНЕ

ВГЪ̀СТВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вгъствам и от вгъствам се; вгъстяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква