ВДА̀ВАНЕ

ВДА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от вдавам и от вдавам се.

Списък на думите по буква