ВДА̀ДЕНОСТ

ВДА̀ДЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Състояние на съсредоточеност, на вдълбоченост. Селянката припяваше младоженците по стария обичай. Тя променяше думите и нагаждаше годежните и сватбени песни спроти случая. В светлите ѝ очи личеше замечтаност и вдаденост в това, което пееше. Ем. Станев, ИК II, 40.

Списък на думите по буква