ВДЕТИНЀНО

ВДЕТИНЀНО. Рядко. Нареч. от вдетинен; като дете. Да, това беше един начин на живеене, побъркан без съмнение, ала все пак по-разумен от живота на хиляди оглупели от богатството си възрастни жени, които .. вдетинено танцуваха по дансингите с платени млади мъже. Д. Димов, ОД, 158.

Списък на думите по буква