ВДЛЪБ

ВДЛЪБ, вдлъ̀бът, вдлъ̀ба, мн. вдлъ̀бове, след числ. вдлъ̀ба, м. Спец. Издълбано място в дървена или метална повърхност; вдлъбнатина. Дърветата с дължина 10-12 м се разбичват по дължина на по две еднакви половини и във всяка половина се издълбава вдлъб с диаметър 4-5 см. Д. Велев, М II, 177-178.

Списък на думите по буква