ВДЛЪ̀БНА

ВДЛЪ̀БНА. Вж. вдлъбвам.

Списък на думите по буква