ВДЛЪБНАТИНА̀

ВДЛЪБНАТИНА̀ ж. Вдадено навътре от някаква повърхност място. Противоп. издатина, издадина. Върху възглавницата бе останала прясна вдлъбнатина от нечия глава. И. Петров, ЛСГ, 64. Притаил се в някаква вдлъбнатина в скалата и се ослушал. М. Марчевски, ТС, 107. Конят потичваше,.., двуколката подрусваше в някоя вдлъбнатина и продължаваха. Кр. Григоров,Н, 83. Каква чудна хубост представлява видът на Витоша при разните осветления през деня,..; окото съзира ясно всичките подробности, издадености, вдлъбнатини и игри на линиите и багрите. Ив. Вазов, Съч. XVII, 5.

Списък на думите по буква