ВДЛЪБНАТИНКА̀

ВДЛЪБНАТИНКА̀ ж. Умал. от вдлъбнатина. Ръцете се впиваха във всяка грапавина .., краката търсеха и най-малката вдлъбнатинка. Ст. Дичев, ЗС I, 171. Сред гората се издига самотна скала.. Горе в малката вдлъбнатинка, където се е събрала шепа пръст, се поклаща еньовче с остри листенца, наредени на етажи по стъбълцето му. П. Бобев, ЗП, 52.

Списък на думите по буква