ВДЛЪ̀БНАТОСТ

ВДЛЪ̀БНАТОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от вдлъбнат.

Списък на думите по буква