ВДО̀ВСТВО

ВДО̀ВСТВО, мн. няма, ср. Състояние на вдовец или на вдовица. Вдовството беше един тежък удар върху тогавашния човек, макар че за мнозина днес то е истинско спасение. Ив. Хаджийски, БДНН I, 113. Майка ми .., докато отглеждаше мен и трите ми сестри, остаря, а после вдовството се превърна в единствената ѝ гордост. Г. Величков, НУ, 109. През първото време на вдовството му той [баща ми] ме държал дома. Сестра ми ме разнасяла из махалата, на подайване хранела ме, бавила и залъгвала ме наедно с баща ми. П. Р. Славейков, Избр. пр II, 27.

Списък на думите по буква