ВДОВУ̀ВАНЕ

ВДОВУ̀ВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от вдовувам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква