ВДРАЖА̀ВАНЕ

ВДРАЖА̀ВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от вдражавам и от вдражавам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква