ВДРОБЯ̀ВАНЕ

ВДРОБЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от вдробявам и от вдробявам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква