ВДУ̀ХВАНЕ

ВДУ̀ХВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вдухвам и от вдухвам се. Върху малкото животно бяха направени всякакви масажи, поливания, вдухвания на кислород, но то остана неподвижно... Ст. Волев, МС, 34-35.

Списък на думите по буква