ВДЪ̀ВКВАМ

ВДЪ̀ВКВАМ СЕ, -аш се, несв.; вдъ̀вкам се, -аш се и вдъ̀вча се, -еш се, мин. св. вдъ̀вках се, св., непрех. Диал. Ставам неприятен за дъвкане. "Сбърках ли нещо, Боже, и ме предупреждаваш?" Вдъвка се залъкът в устата ѝ. М. Яворски, ХСП, 85. — Медът има това свойство, щото повече може да са яде, по̀ не са усеща натъртванието на мазнината, по̀ не са вдъвква на човек. З. Стоянов, ЗБВ III, 179.

Списък на думите по буква